Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Muszyna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie organizuje ponowną bezpłatną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach akcji każdy z mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może bezpłatnie umieścić w odpowiednio podstawionych kontenerach niżej wymienione odpady:

- zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego.
Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie począwszy od dnia 19.09.2016 r do 29.09.2016 r. w godzinach od  8.00  do godziny 18.00 w wyznaczonych specjalnie miejscach – zgodnie z  harmonogramem.

Uwaga:  Ze zbiórki wyłączone są następujące odpady; akumulatory, okna,  świetlówki, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, popiół, odpady niebezpieczne zawierające azbest, puszki po farbach i lakierach, odpady remontowe typu gruz. Odpady wystawione niezgodnie z w/w. harmonogramem, w innych dniach, miejscach lub w zbyt późnych godzinach nie będą odebrane!

Szczegółowe informacje udziela Kierownik Zakładu Usług Komunalnych PGK Sp. z o.o.
w Muszynie pod numerem telefonu: 502 299 270  lub 18 471 41 97.

 

Tagi