Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


KOMUNIKAT

URZĘDNIKA WYBORCZEGO

z dnia 3 października 2019r.

Informujemy, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 10 października 2019r. (czwartek) o godz: 16:00 w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie ul. Rynek 13.

Obecność wszystkich członków komisji obowiązkowa.

Urzędnik Wyborczy

(-) Dorota Michalik


Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.


Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


INFORMACJA

SPRAWDZANIE SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU

W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

W DNIACH OD 23.09.2019r. – 04.10.2019r.

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

POK . NR 10 (BIURO MELDUNKOWE)

W GODZINACH PRACY URZĘDU

 

Burmistrz Muszyny

dr Jan Golba


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w celu powołania w gminie Muszyna obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 września 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 września 2019r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


Zarządzenie Nr 96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 września 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w MiGU Muszyna w wyborach do Sejmu RP o do Senatu RP


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-14/19 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. znak: ZPOW-501-57/19 o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP – do wiadomości i stosowania.


Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej