Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-14/19 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. znak: ZPOW-501-57/19 o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP – do wiadomości i stosowania.


Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej