WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 3 ławników