Wybory do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA NR 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 26 maja 2019r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-19/19 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-14/19 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE


Wzory dokumentów związanych z wyborami do parlamentu europejskiego


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego