Wybory do Parlamentu Europejskiego

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego  tj. w dniu 26 maja 2019 r. , Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna rozpoczynają pracę od godziny: 6:00, za wyjątkiem obwodu Nr 14  w Muszynie (godz 8:00).

Lokale wyborcze będą czynne w dniu głosowania 26 maja 2019 r. w godzinach: 7.00 – 21.00.

 

                                                                                                          Burmistrz Muszyny

                                                                                                                (-) dr Jan Golba


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r. zorganizowany został dojazd mieszkańców wsi Dubne do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Leluchowie.

Dowóz odbędzie się dwukrotnie w trakcie głosowania w dniu wyborów tj. 26 maja 2019 r.

Dubne-Leluchów:  w godzinach 10:00 i 16:00 (z przystanku w Dubnem).

 

Chętnych do skorzystania z dowozu, prosi się o zabranie dokumentu tożsamości.

                                                                                                                     

Burmistrz Muszyny

(-) dr Jan Golba


INFORMACJA

Sprawdzanie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26  maja  2019 r. odbywać się będzie w dniach od 06.05.2019 r. – 17.05.2019 r.

W urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pok. nr 10 (biuro meldunkowe) w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Muszyny
dr Jan Golba


POSTANOWIENIE Nr 313 i 314/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 i Nr 4 w gminie Muszyna


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10


Postanowienie nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Pralamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Pralamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Załączniki nr 206-219 do  postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Pralamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów OKW w MiGU Muszyna w Wyborach do PE 2019


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


UCHWAŁA NR 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 26 maja 2019r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-19/19 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-14/19 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE


Wzory dokumentów związanych z wyborami do parlamentu europejskiego


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego