Wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 13 listopada 2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 129.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


Zarządzenie Nr 127.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do składu Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018r.


Załączniki do Zarządzenia Nr 123 2018 - formularze


Zarządzenie Nr 123.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy i druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


Zarządzenie Nr 121.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


UCHWAŁA NR XLIX.582.2018 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw


UCHWAŁA NR XLIX.581.2018 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów osiedli


UCHWAŁA NR L.689.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw


UCHWAŁA NR L.688.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli