Wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

WYNIKI WYBORÓW
Zazamcze, Andrzejówka, Jastrzębik, Powroźnik


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej  w Muszynie z dnia 2 grudnia 2018r. W sprawie ustalenia wyników głosowania w wyborach do organów jednostek pomocniczych, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018r.


OBWIESZCZENIE  o nieprzerowadzeniu głosowania - Osiedla


OBWIESZCZENIE  o nieprzerowadzeniu głosowania - Sołectwa


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w dniu wyborów do organów jednostek pomocniczych tj. w dniu 2 grudnia 2018 r., Osiedlowa Komisja Wyborcza w Muszynie (Zazamcze), Sołeckie Komisje Wyborcze w Powroźniku, Jastrzębiku i Andrzejówce rozpoczynają pracę od godziny: 7:00.

 

Lokale wyborcze będą czynne w dniu głosowania

02 grudnia 2018r. w godzinach: 8.00 - 18.00

 

Burmistrz Muszyny

(-) Jan Golba


ZARZĄDZENIE Nr 138.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Osiedlowej i Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 137.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uzupełniania składów Sołeckich i Osiedlowych Komisji Wyborczych spośród pracowników samorządowych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych celem przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 19 listopada 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad sołeckich i członków zarządów osiedli w wyborach do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 19 listopada 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w wyborach do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 19 listopada 2018 r. o nieprzeprowadzeniu głosowania w sołectwach


Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 19 listopada 2018 r.  o nieprzeprowadzeniu głosowania w osiedlach


Zarządzenie Nr 135.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do składu Sołeckich i Osiedlowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 13 listopada 2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 129.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


Zarządzenie Nr 127.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do składu Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018r.


Załączniki do Zarządzenia Nr 123 2018 - formularze


Zarządzenie Nr 123.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy i druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 r.


Zarządzenie Nr 121.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


UCHWAŁA NR XLIX.582.2018 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw


UCHWAŁA NR XLIX.581.2018 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów osiedli


UCHWAŁA NR L.689.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw


UCHWAŁA NR L.688.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli