Współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Strona internetowa Strefy turystycznej wykonana w ramach projektu
„Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza.”
Dowiedz się więcej o projekcie

"Otwórz Sece"

Sobota, 27 lipca 2019
Aleja Zdrojowa, Amfiteatr Zapopradzie