Eliminacje do XXIII Powiatowego Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów

Wtorek, 20 marca 2018 9:00
ul. Kity 17, 33-370 Muszyna

Godziny przesłuchań: od godz. 9.00 do godz. 14.00

Miejsce: Dwór Starostów

LOKALIZACJA WYDARZENIA: