Inwestycje gminne w trakcie ralizacji

 

Bezpieczna Małopolska 2017


 

Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego

Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna

Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna

Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie

Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna

Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez  wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe

 

 

Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej wspólpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu / Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu