Oświetlenie uliczne

Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego proszę kierować do konserwatora oświetlenia który pełni dyżur pod nr tel.  18 477 76 70 w godz. od 7.00 do 17.00 oraz całodobowo pod numerem +48 604 262 882.