Kompleks rekreacji wodnej w końcowej fazie budowy

ZDJĘCIA: