UKS Jastrząb

Kwestionariusz ankiety
dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pełna nazwa stowarzyszenia/klubu Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku
Skład zarządu stowarzyszenia/klubu Mieczysław Kałuziński - Prezes
Leszek Szymczyk - Wiceprezes
Ewa Gryzło - Sekretarz
Janina Rusnarczyk - Skarbnik
Bogdan Kałuziński - Członek
Dane teleadresowe:

adres: Jastrzębik 25, 33-370 Muszyna

Liczba członków stowarzyszenia/klubu 25
Wyszczególnienie i opis sekcji

Sekcja narciarstwa biegowego

Opis bazy, jaką dysponuje stowarzyszenie/klub
Korzysta z ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.
Osoba do kontaktu: Bogdan Kałuziński
tel. (18) 471 86 75

Data aktualizacji 13.05.2011 r.