UKS w Powroźniku

Kwestionariusz ankiety
dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pełna nazwa stowarzyszenia/klubu Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Powroźniku
Skład zarządu stowarzyszenia/klubu Piotr Bajtel - Prezes
Krzysztof Przybycień - Z-ca Prezesa
Agnieszka Cichoń - Członek komisji rewizyjnej
Katarzyna Cichoń - Członek komisji rewizyjnej
Dane teleadresowe:

adres: Powroźnik 42, 33-370 Muszyna
tel. (18) 471 15 18
e-mail:
zsp_powr@poczta.onet.pl
www.zsp-powroznik.republika.pl

Liczba członków stowarzyszenia/klubu 95
Wyszczególnienie i opis sekcji

- Sekcja piłki nożnej
- Sekcja gry i zabawy ruchowe
- Sekcja piłki siatkowej
- Sekcja piłki ręcznej

Opis bazy, jaką dysponuje stowarzyszenie/klub

Boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, nożnej, ręcznej, koszykówki (20x40 m), sala gminastyczna (16x32 m).
Osoba do kontaktu: Piotr Bajtel
tel. 501 144 582

Data aktualizacji 13.05.2011 r.