SSDiM Sokół

Kwestionariusz ankiety
dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pełna nazwa stowarzyszenia/klubu Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży „Sokół” w Muszynie
Skład zarządu stowarzyszenia/klubu Celina Kawula - Prezes
Artur Musz - Z-ca Prezesa
Artur Mazur - Sekretarz
Maciej Rybotycki - Skarbnik
Elżbieta Poręba-Kurzeja - Członek Zarządu
Dane teleadresowe:

adres: ul. Kościelna 43, 33-370 Muszyna
tel. (18) 471 43 98

Liczba członków stowarzyszenia/klubu 49
Wyszczególnienie i opis sekcji Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w sekcjach sportowych. Głównym celem działalności jest organizowanie imprez, zawodów sportowych, popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, popularyzowanie higienicznego trybu życia.
Opis bazy, jaką dysponuje stowarzyszenie/klub

Stowarzyszenie nie posiada własnej bazy. Na podstawie porozumień z innymi stowarzyszeniami oraz jednostkami samorządowymi dysponuje dostępem do innych obiektów sportowych. W tym do: hali o wymiarach 40x24 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem oraz obiektów znajdujących się przy ulicy Słonecznej 1 w Muszynie (stowarzyszenie korzysta z bieżni i dwóch boisk piłkarskich: głównego o wymiarach 102x66 m i treningowego o wymiarach 94x48 m oraz pawilonu gospodarczego).
Osoba do kontaktu: Artur Mazur
tel. 604 171 747
e-mail: art_mazur@wp.pl

Data aktualizacji 11.05.2011 r.