UKS Ruczaj

Kwestionariusz ankiety
dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Pełna nazwa stowarzyszenia/klubu Uczniowski Klub Sportowy „Ruczaj” przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie
Skład zarządu stowarzyszenia/klubu Renata Lis - Prezes
Joanna Siedlarz – Z-ca Prezesa
Agnieszka Zielińska - Sekretarz
Beata Gromczyńska - Skabnik
Lidia Łukasik - Członek
Dane teleadresowe:

adres: Żegiestów 77A, 33-370 Muszyna
tel. (18) 471 72 81
e-mail: zspzegiestow@onet.eu

Liczba członków stowarzyszenia/klubu  30
Wyszczególnienie i opis sekcji Sekcja mini piłki nożnej – uczniowie biorą udział w zajęciach i rozgrywkach na terenie szkoły oraz gminy. Zajęcia w tej sekcji mają na celu rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i umysłowej, współpracę w zespole.
Sekcja tenisa stołowego - zajęcia mają za zadanie popularyzację tenisa stołowego wśród uczniów, doskonalenie elementów taktycznych i technicznych w grze singlowej. Doskonalenie koordynacji ruchowo - wzrokowej, respektowanie przepisów.
Sekcja mini piłki siatkowej - treningi mają rozwijać sprawność ruchową i naukę współdziałania w zespole w grze szkolnej, znajomość zasad sportowego współzawodnictwa i ich przestrzeganie w czasie gry.
Opis bazy, jaką dysponuje stowarzyszenie/klub

Klub nie dysponuje własna bazą. Korzysta z bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Żegiestowie tj.: boiska wielofunkcyjnego, zastępczej sali gimnastycznej o wymiarach 6m X 6m oraz terenów rekreacyjnych znajdujących się w pobliżu szkoły.
Osoba do kontaktu: Renata Lis
tel. (18) 471 72 81
e-mail: zspzegiestow@onet.eu

Data aktualizacji 10.05.2011 r.