Współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Strona internetowa Strefy turystycznej wykonana w ramach projektu
„Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza.”
Dowiedz się więcej o projekcie

Zabytkowa zabudowa mieszkalna

 ZABYTKOWY ZESPÓŁ SZEREGOWEJ MIESZCZAŃSKIEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ

 

przy ul. Kościelnej pochodzi w większości z przełomu XIX i XX wieku. Na uwagę zasługują budynki o numerach 7, 18, 41, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 75. Domy ustawione są w jednej linii równolegle do ulicy. Charakterystycznym elementem architektonicznym, są drewniane bramy w elewacji frontowej z półkolistym nadprożem.
Na szczególną uwagę zasługuje dom z nr 7, w którym mieściła się prawdopodobnie w 1770 roku kwatera konfederatów barskich.