Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską

„Obwodnica Muszyny” - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z

Budowa centralnego deptaku uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej

Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna

Rewitalizacja „ZAPOPRADZIA” 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową

Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK) 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie