Stare


Projekty zakończone:

Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej

Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach publicznych Gminy

Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – (etap III )

 Obwodnica Muszyny” - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z

Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych

Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna

Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w Gminie Muszyna


Rewitalizacja „ZAPOPRADZIA”

Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową

 

 

 

Projekty zakończone:

Poszerzenie Granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu

Sulin - Muszyna - Żegiestów - kładka współpracy i rozwoju pogranicza

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - etap II

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK) 

Wielonunkcyjne domy w Muszynie, L'ubotinie i Dubovicy - centra rozwoju współpracy transgranicznej gminy Muszyna i mikroregionów Mincol i Horna Torysa

 

 

 

Projekty zakończone:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Złockie Gmina Muszyna

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie

Odnowa centrum wsi Jastrzębik

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Szczawniku - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 etap I

Projekty zakończone:

Odnowa Centrum Wsi Powroźnik Etap I

Odnowa Centrum Wsi Żegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 151K w Żegiestowie

Odnowa Centrum Wsi Andrzejówka

Utworzenie altanki ze źródełkiem wody mineralnej, miejsc parkingowych wraz z elementami małej architektury oraz wykonanie folderu

Remont zabytkowej kapliczki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Oznakowanie zabytkowych cerkwi na terenie Gminy Muszyna -w Jastrzębiku, Powroźniku i Wojkowej, poprzez montaż tablic i wydanie folderów