Czarna Młaka

 CZARNA MŁAKA
Stwek pochodzenia osuwiskowego - Powroźnik

      Ochroną objęto wyjątkowo malowniczy staw górski pochodzenia naturalnego o pow. 0,3 ha. Powstanie zbiornika należy wiązać ze stosunkowo młodymi procesami osuwiskowymi. Znajduje się on na płn.-zach. stoku jednego ze wzniesień nad potokiem Muszynka ok. 1,5 km od koryta.
      Obserwuje się tu ekspansję zbiorowisk roślinnych typowych dla miejsc bagiennych (roślinność niskotorfowiskowa). Jest trwałym elementem krajobrazu i obiektem unikatowym w tej części kraju i gór.