Niezagospodarowane żródła wody mineralnej

 

Do źródeł wody mineralnej niezagospodarowanych, a będących atrakcją turystyczną zaliczamy:

 

Złockie
- źródło Zatopione w rejonie mofety im. Profesora Henryka Świdzińskiego
- źródło U Jawora
- źródło Oddech Diabła
- źródło Na mokradłach

 

Jastrzębik
- źródła w dolinie potoku Jastrzębik

 

Powroźnik
- źródło Beleca, zwane też niekiedy źródłem Trzech Króli - obok ujęcia wody na Muszynce