Projekty Gminne współfinansowane przez Unię Europejską

Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej


 

 
Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna


 

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK)


Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie


„112 ŁĄCZY NAS”


Rewitalizacja „ZAPOPRADZIA”


Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową


Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie 


Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność


Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych


Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna