Odbudowa drogi gminnej w Złockiem - Kolonia

Nazwa inwestycji:
Odbudowa drogi gminnej w Złockiem – Kolonia

Środki finansowe na wykonanie inwestycji:
Program PHARE: „Odbudowa 2001”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
ul. Wiśniowieckiego 138
33-310 Nowy Sącz

Opis:
Zrealizowano drogi dojazdowe do posesji w rejonie Złockiego – Koloni. Dokonano wymiany gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz ułożono nawierzchnię asfaltową. W celu odprowadzenia wód opadowych wybudowana została kanalizacja burzowa. Zakres prac obejmował niestety tylko wykonanie jezdni, ponieważ pomoc finansowa PHARE w tym przypadku nie obejmowała wykonania chodników.