Remont po powodzi nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej bocznej

Nazwa inwestycji:
Remont po powodzi nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej bocznej

Środki finansowe na wykonanie inwestycji:
Budżet Państwa: Rezerwa na usuwanie skutków powodzi oraz Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wykonawca inwestycji:
Zakład Remontowo-Budowlany
Ireneusz Kluska
Andrzejówka 22
33-370 Muszyna

Opis:
Ulica Słoneczna (boczna) to kolejna droga, która została odbudowana po podwoziach, które miały miejsce w latach ubiegłych. Odbudowano nawierzchnię drogową układając płyty drogowe oraz wyremontowano dwa przepusty. Dokonano regulacji potoku układając betonowe korytka ściekowe, wykonana została mini zapora rumoszowa. Naszym staraniem jest, aby odbudowa drogi nie polegała tylko na przywróceniu stanu poprzedniego, ale gdzie jest to tylko możliwe nastąpiło poprawienie warunków dojazdu.