Kubaturówka - Budowa drogowego przejście granicznego Leluchów - Ćirć

Nazwa inwestycji:
Kubaturówka – Budowa drogowego przejście granicznego Leluchów – Ćirć

Środki finansowe na wykonanie inwestycji:
Inwestycja została wykonana na zlecenie i ze środków Wojewody Małopolskiego.

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZDRÓJ” Sp. z o.o.
ul. Leśna 1c 33-370 Muszyna

Opis:
Podstawowym obiektem przejścia granicznego jest budynek administracyjno-biurowy dla służb granicznych. Od strony zachodniej, na wysepkach, pomiędzy pasami jezdni, zaprojektowano pawilony odpraw dla SG polskiej i słowackiej. Pawilony, stanowiska odpraw zadaszone są wiatą.
Inwestycja finansowana jest przez Wojewodę Małopolskiego. Wykonawcą robót jest firma „Zdrój” Sp. z o.o. z Muszyny. W dniu 24-11-2003 r odbył się odbiór techniczny wykonanych robót. Z obiektów kubaturowych będzie można korzystać w chwili uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.