Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Andrzejówce

Nazwa inwestycji:
Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Andrzejówce.

Środki na wykonanie inwestycji:
Inwestycja finansowana ze środków SAPARD, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „EKO-WOD” S.A.
ul. Kraszewskiego 6
33-300 Nowy Sącz

Opis:
Uporządkowana została gospodarka odpadami stałymi poprzez budowę nowoczesnego i minimalizującego wpływ na środowisko składowiska odpadów komunalnych w Andrzejówce. Wysypisko podzielone zostało na 3 sektory: wschodni, zachodni i środkowy. Łączna pojemność geometryczna czasy wysypiska wynosi 21 tys. m3. W skład infrastruktury towarzyszącej wchodzą droga dojazdowa, rowy opaskowe, magazyn, ogrodzenie, zbiornik na odpady. Przy zagęszczeniu odpadów kompaktorem i selektywnej zbiórce odpadów przewidywany czasokres użytkowania wysypiska wynosi 15 lat.