Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej

Nazwa inwestycji:
Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej wraz z budową kanalizacji opadowej i budową zatok przystankowych.

Środki na wykonanie inwestycji:
Inwestycja finansowana w 50% przez Wojewódzki Zarząd Dróg, a w 50% ze środków Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.

Wykonawca inwestycji:
Zakład Usług Malarsko-Drogowych
A. Sarata, Cz. Szarek sp. jawna
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz

Opis:
Kontynuacja prac związanych z budową chodnika od Powroźnika do Muszyny. Wykonano wymianę krawężników drogowych, stare zniszczone płytki chodnikowe zastąpiono kostką brukową. Zmodernizowane zostało skrzyżowanie w rejonie kościoła, dzięki czemu uzyskano miejsce na dwie zatoki autobusowe. Zwiększono ilość wpustów ulicznych zbierających wodę opadową do wybudowanej kanalizacji opadowej. Zostanie również poprawiona nawierzchnia parkingu.