Remont dróg gminnych w Powroźniku

Nazwa inwestycji:
Remont dróg gminnych w Powroźniku.

Środki na wykonanie inwestycji:
Inwestycja finansowana ze środków Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA
ul. Wiśniowieckiego 138
33-300 Nowy Sącz

Wartość inwestycji:
16.310,00 zł brutto

Opis:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych.