Remont ośrodka zdrowia

„Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie – ocieplenie i zmiana przekrycia”

Projekt został dofinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 570 498 PLN (pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest w chwili obecnej jedynym zakładem administracyjnym świadczącym podstawowe usługi medyczne na terenie gminy. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, jak i mieszkańców sąsiedniej gminy Piwniczna – sołectwo Zubrzyk. Pracują w nim lekarze pierwszego kontaktu. Funkcjonuje laboratorium oraz gabinet fizykoterapii. Wyposażony jest w aparaturę do EKG, USG i spirometrii. Zajmuje obiekt składający się z dwóch pawilonów połączonych przewiązką. Łączna powierzchnia 1308 m2. Segment „A” wybudowany został w połowie lat siedemdziesiątych a segmenty „B” i „C” w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zastosowane materiały wykończeniowe oraz stolarka budowlana nie spełniają wymogów termoizolacyjnych, przez co placówka ponosi niewspółmiernie wysokie koszty ogrzewania obiektu. Ma to istotny wpływ na standard i ilość świadczonych usług medycznych. Środki zamiast na dodatkowe badania i wyposażenie specjalistyczne wydawane są na opłacenie gazu. Ponadto stropodach zastosowany na obiekcie, po okresie ponad dwudziestoletniej eksploatacji wymagał pilnego remontu kapitalnego. Lokalizacja Zakładu w centrum gminy, jest korzystna i utrwalona w świadomości pacjentów. Ponieważ jest to jedyny obiekt zapewniający podstawową opiekę zdrowotną dla praktycznie wszystkich mieszkańców gminy, konieczne jest jego utrzymanie w dobrym stanie technicznym i umożliwienie obniżenia kosztów eksploatacji. Takie działania gwarantują stworzenie warunków dla funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na właściwym poziomie, w sprawdzonej formie.

1. Zakres prac:
- rozbiórka płyt korytkowych ze ściankami ażurowymi, blend, gzymsów, ścianek, obróbek blacharskich, reperacja tynków zewnętrznych, uzupełnienie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych,
- demontaż okien,
- wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy,
- wykonanie kominów,
- wykonanie ocieplenia stropu,
- wykonanie ocieplenia elewacji,
- montaż stolarki okiennej wraz z parapetami,
2. Termin realizacji: 4 miesiące licząc od momentu zamówienia – od 4 kwietnia 2005 r. do 04 sierpnia 2005 r.

Przetarg odbył się 22 marca 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno.
Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 04.04.2005 r. Roboty będą prowadzone nie dalej niż do 04.08.2005 r.
W dniu 28.06.2005 r. Wykonawca robót zakończył wykonywanie robót i zgłosił obiekt do odbioru.
Protokół odbioru robót spisany został w dniu 21.07.2005 r. Komisja odbiorowa uznała roboty za wykonane bez wad. Jakość robót oceniona została jako dobra.
Ostateczna wartość robót wynosi 485.738,34 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 340 049,57 zł, z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) 45 339,94 zł a z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 100.348,83 zł.
Jest to pierwsza inwestycja w gminie dofinansowana z tego funduszu.

umigu